Zlatá tretra Ostrava

zlatá tretra
Shaunae Miller-Uibo

Aktuality

Přehled nepovolených věcí na tretru

18.5.2016 | 21:37

Foto: Miloš Židík

Na akci není povolen vstup osobám, které mají u sebe:
a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál;
b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodné zbraně;
c) spreje, leptavé, hořlavé a barvicí látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví;
d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu;
e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr;
f) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení;
g) tyče pro vlajky či transparenty, včetně teleskopických;
h) vlajky a transparenty větší než 5x3 cm;
i) vuvuzely a tlakové houkačky, bubny, které pro svou velikost nemohou projít kontrolou bezpečnostním rentgenem;
j) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu;
k) zvířata;
l) laser ukazovátko;
m) kufry, velké tašky nebo batohy;
n) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu Pořadatele akce.

Top Athletics
Český běh žen