Zlatá tretra Ostrava

Dětské závody > Hurááá na ZT

Hurááá na Zlatou tretru - 7. ročník

Představujeme vám propozice projektu Hurááá na Zlatou tretru 2013. U příležitosti tohoto světového atletického mítinku jsme pro žáky základních škol, stejně jako v předchozích letech, připravili sportovní den s programem "Kids´ Athletics" – Dětská atletika IAAF.

Termín: Středa 26.6.2013 městský stadion Vítkovice 8.30 – 14.30 (9.30 zahájení, 13.30 autogramiáda účastníků ZT 2013 na hlavní tribuně)
Patron akce: Jan Železný – bude na zahájení a poté na ploše s dětmi.
Ředitel závodů: Mgr. Hana Legerská
Přihlášky: Závazné přihlášky zasílejte do neděle 2.6.2013 na adresu gimany@seznam.cz. V přihlášce uveďte název družstva, jméno vedoucího, kontakt na vedoucího družstva. Obratem vám potvrdíme přihlášku. Zároveň jako v předešlých ročnících nabízíme autogramiády sportovců ve školách. Tyto proběhnou dle individuální dohody ve dnech těsně před hlavním programem. Pouze v případě zájmu uveďte toto v přihlášce.
Soutěže: Týmový závod v programu „Atletika pro děti“ (hod medicimbalem a raketkou, skok, štafetový běh, překážková dráha apod.) Pravidla a popis disciplin najdete v manuálu v příloze. Obdobu disciplín najdete také na www.atletikaprodeti.cz. Závodit se bude na sadě a v disciplínách pro věkovou kategorii 8-11 let. Pořadatel si vyhrazuje možnost upravit disciplíny dle podmínek a počtu přihlášených škol.
Kategorie: Žáci 5. ročníku základních škol.
Družstva: Družstvo tvoří 5 chlapců a 5 dívek + max. 2 náhradníci (1 chlapec a 1 dívka).
Počet družstev: Vzhledem k hladkému průběhu závodů můžeme přijmout do závodu pouze 16 družstev.
Hodnocení: Hodnotí se celkový výkon družstva po sečtení výsledků ze všech disciplín.
Ceny: 1. - 3. škola obdrží sadu náčiní „Atletika pro děti“.
1. - 7. škola - členové družstva obdrží od pořadatele tričko.
Vyhlášení: 1.-3. škola bude vyhlášena těsně před zahájením hlavního programu Zlaté tretry – tedy 27. 6. 2013 v čase cca 16,00 (podrobnosti domluvíme v den dětského závodu). U vyhlášení bude přítomno celé družstvo v dresech včetně vedoucího družstva. Prosíme, počítejte s touto variantou!
Vstupenky: Každé družstvo obdrží vstupenky na hlavní program ZT 2013 (15ks vstupenek na jedno družstvo).
Kontakt: Mgr. Hana Legerská, 732 228 204, gimany@seznam.cz